Laddar Karta...

Datum/Tid
2020-03-18
13:00 - 16:00

Plats
Sky Hotel Apartments


Välkommen till en föreläsning och workshop med syfte att ge dig som biblioteksmedarbetare konkreta tips, verktyg och råd hur man kan variera samtalet/undervisningen när man handleder i mötet med biblioteksbesökaren.
Simon Hjort, verksam som lektor på Didaktikcenter i Linköpings kommun föreläser och håller i workshop.

målgrupp: biblioteksmedarbetare vid folk- och skolbibliotek

ur innehållet:
• bli förberedd på det oförberedda, möta låntagaren
• ha verktyg för att fånga en publik, hur man gör en presentation, hur man bryter och plockar upp samtalstrådar
• en ökad medvetenhet om metatänket att jag är i en lärprocess och ta till vara kunskap tillsammans med mina kollegor
• en ökad förmåga att handleda för lärande och kritiskt tänkande i mötet med biblioteksbesökaren, kundmötet och bemötandefrågor, hur ser man på sin yrkesroll kopplat till sin yrkesroll

Det här är en första träff av två med föreläsning och workshop/ bikupa.
Till träff 2 görs eget arbete med att t ex testa på hemmaplan samt egen tid för reflektion som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte vid andra träffen, datum kommer att uppdateras här inom kort.

Deltagande är kostnadsfritt. Fika ingår och anmälan är bindande. Om du anmält dig och får förhinder utan att skicka en kollega debiteras en faktureringskostnad på 250 kr.

 

Totalt antal platser
50

Antal anmälda
1

Antal tillgängliga platser
49

Sista anmälningsdag
2020-03-10

Anmäl dig

kostnadsfritt


Anmälda deltagare

  • Susanne Kastbom - Motala DigidelCenter/bibliotek