Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Lillemor Engholm Guy

Ljudkupa för lyssning

Ljudkupan kommer snart att vara installerad på Motala bibliotek.

Ljudkupan kommer snart att vara installerad på Motala bibliotek.

Hur bra fungerar egentligen en ljudkupa? Kan den underlätta lyssning på till exempel taldagstidning?

Projektet Taltidning till fler startade 2017 och fortsätter även 2018. Ett syfte är att kompetensutveckla personal inom bibliotek och omsorg om tillgängliga medier och speciellt om taltidning. Ett annat syfte är att hitta olika sätt att exponera och informera om taltidningar.

Därför prövar vi bland annat ljudkupor. Det är som en lampa fast med högtalare i stället för glödlampa. När man sitter eller står under den så hör man ljud, men utanför kupan så hörs det inte lika mycket.

Ljudkuporna är kopplade till en taltidningsspelare och/eller appen Legimus och så kan de som är nyfikna på att förstå hur dessa fungerar, sätta sig till rätta och lyssna.

Vi prövar ljudkuporna i Motala bibliotek och Söderköpings bibliotek. Om det fungerar så väl som vi hoppas kommer de att finnas på fler bibliotek i Östergötland före sommaren.

Proven med ljudkupa ingår i projektet Taltidning till fler.

Taltidning till fler

Foto: Elliot Elliot

Regionbibliotek Östergötland kommer 2017 att arbeta för att öka kunskap och kännedom om vad tillgängliga medier är, med speciellt fokus på taltidningar. Projektet är initierat och finansierat av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Ett pilotprojekt genomfördes i Region Värmland 2016 och projektet i Östergötland är en fortsättning på detta.

Fortsätt läsa om taltidning till fler

Meriem Jamil blev 2016 års Unga berättare

Unga berättare – hela Östergötland och Tranås novelltävling är avgjord. I läsaromröstningen på webben fick novellen ”Tonårshjärtat” flest röster.

Vinsten i novelltävlingen innebär att Meriem Jamil är 2016 års skrivarstipendiat.

Resultatet av omröstningen offentliggjordes 17 januari genom en intervju på http://www.ungaberattare.se/

Vid urvalet av de 10 vinnarna motiverade juryn sitt val av ”Tonårshjärtat” på följande sätt:

”En fin berättelse om två tonårstjejer som växer upp och blir vuxna och helt annorlunda. Fångar känslan av bultande tonårshjärtan, av att våga allt, vilja synas och höras, och tomheten när den tiden är över.”

Ankomsten

Läsvågen är Götabibliotekens gemensamma läslustprojekt som snart har pågått i två år. I projektet har biblioteken bland annat arbetat med att utveckla cirkeln som metod för läsning, skrivande, samtal, berättande och litterär gestaltning. De har även arbetat med att utveckla biblioteken som mötesplats och samverka med olika målgrupper. I vecka 47 blir det extra tydligt då vi dessutom har ett gemensamt tema: Att möta något nytt.

Fortsätt läsa om ankomsten