En strategi för arbetet med läslust är framtagen; Läsluststrategi för Götabiblioteken 2015-2017.  (länk) Där beskrivs hur regionens bibliotek ska samverka kring läs- och skrivinspiration. I strategin som antogs på chefsmöte 27 januari 2015 står det att samtliga Götabibliotek ska ha en Läsplan.

Regionbibliotek Östergötland driver flera läsprojekt. Ett av dem är Litteratur som konstområde som det går att läsa mer om här (länk).

Ett annat projekt där alla Götabiblioteken deltar är Läslov (länk).