Vad är språkpiller?
Logopeder behandlar barn med försenad språkutveckling, rekommenderar böcker som språklig stimulering och träning i hemmet. Böckerna lånas på biblioteket.

Språkpillerbild, färgglad teckning barn äter pråkpiller formade som karameller

Språkpillerbild Ill. Bettina Johansson

Målsättning
Att använda sig av böcker för att utveckla barns språk och därigenom skapa läslust.
Att biblioteken når fler och nya grupper av besökare.

Målgrupp
Barn i förskoleåldern med försenad språkutveckling. Indirekt barnens föräldrar.

Språkpillren är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Regionbiblioteket i Östergötland.
Illustrationerna som är gjorda av Bettina Johansson, får endast användas i språkpillersammanhang.

Material för biblioteken
Språkpillerbrochyren_2017 (pdf). Tips på hur du kan läsa böckerna tillsammans med barn.
Språkpillerlistan Östergötland 2017 (pdf
Språkpilleraffisch (pdf)
Bibliotekens rutiner (pdf)

Prevention Språkutveckling (pdf) Affisch länkad från Svenska logopedförbundet.
Västra Götalands Språkpuffen (länk Kultur i Väst)
Språkpiller – vad är det? (pdf, 2016). En broschyr om språkpiller för föräldrar, förskolor m.fl. Går att skriva ut som liten, liggande fyrsidig A5 (välj Egenskaper – Utskrift av broschyrer)

Språkpillertips i kategorier med bilder på böcker
AKK  (böcker att teckna till, pdf)
Fonologi (språkljud som tex rrr, fff och sss, pdf)
Frågor (pdf)
Ljudstimulering (pdf)
Meningsbyggnad(pdf)
Negationer(pdf)
Pragmatik (pdf)
Prepositioner-17 (pdf)
Pronomen (pdf)
Rim och bokstäver (pdf)
Räkneord (pdf)
Rim och bokstäver (språklig medvetenhet, pdf)
Textlösa böcker (pdf)
Väcker läslust (pdf)
Adjektiv (pdf)
Substantiv (sak-ord, pdf)
Verb (att göra-ord, pdf)

Språkpillertips i kategorier text
Beskrivande ord (pdf)
Göra-ord (pdf)
Sak-ord (pdf)
AKK (pdf)
Fonologi, frågor, inte-meningar (pdf)
Ljudstimulering, läslust (pdf)
Prepositioner, pronomen, rim och bokstäver (pdf)
Räkneord, ”titta och hitta”(pdf)

Kontaktperson för Språkpiller är utvecklingsledare Ingrid Loeld Rasch
E-post  Ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil   0703-585685