FN:s konvention om barnets rättigheter ratificerades i Sverige 1990. 2018 beräknas den bli lag.
Den ger offentlig verksamhet mandat och uppdrag att arbeta rättighetsbaserat med medborgargruppen barn (0-18 år).  Man kan konstatera att  mycket återståratt göra inom området på folkbiblioteken!

Logotyp - löpa linan ut, elefant balanserar på lina och håller paraply i snabeln.

Logotyp – löpa linan ut

Tre ledord är viktiga  FÖRSTÅ – KUNNA – VILJA!

Artiklarna 2,  3,  6 och 12 är konventionens grundprinciper.
Artikel 2     Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3     Barnets bästa
Artikel 6     Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12  Barnets rätt att komma till tals

Läs mer under Demokrati – Mänskliga Rättigheter

På biblioteket
Viktiga uppdrag för biblioteken är att på olika sätt berätta för barn om vilka rättigheter de har och att skapa strukturer för barns möjlighet delaktighet.

Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet (2003)
På barns och ungdomars villkor (länk)

Barnens bibliotek finns information för barn om Barnkonventionen.
Barnkonventionen (länk)

Projektarbete på BHS 2012 Sveriges länsbibliotekarier och bibliotekscheferna i Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland intervjuades  under 2011  om arbetet med Barnkonventionen på regional och kommunal biblioteksnivå. På biblioteket i Hammarö bedrevs ett pilotprojekt. Rapporten sammanfattar hinder och ger idéer för strategier framöver. Sylvia Blomberg. Ann Marberg. Annika Holmén
Barnkonventionen – läpparnas bekännelse?  (pdf)

Löpa linan ut är ett pågående (2016) utvecklingsarbete, och samtidigt en lärprocess, med ett starkt chefsfokus kring implementering av FNs konvention om barnets rättigheter på folkbibliotek. Läns/regionbiblioteken i Gävleborg, Sörmland, Örebro och Östergötland driver processen tillsammans med bibliotekscheferna i Eskilstuna, Finspång, Hofors och Karlskoga. Målet är att skapa en modell för hur folkbibliotek strategiskt kan implementera konventionen på alla nivåer i biblioteksverksamheten.
 

 

 

.