flera böcker med Babblarna på hyllor

Böckerna om Babblarna finns på Äppelhyllan

Vad är Äppelhyllan?
Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. På bibliotekens Äppelhyllor finns böcker på teckenspråk, taktila barnböcker, interfolierade punktskriftsböcker, punktskrift, språkväskor, pictogram och bliss m.m. I nätverken Götabarn  (länk) och Göta tillgänglighet (länk) bedrivs verksamhetsutveckling kring frågor om barn och tillgänglighet.

Barnens bibliotek (länk) har gjort en  gedigen sammanställning av material som rör arbetet med Äppelhyllor.  Där finns också  marknadsföringsmaterial och  en erfarenhetsbank (länk).

Saxat ur Bibliotekslagen,   SFS 2013:801
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Fler bra länkar
Barnens sidor på Legimus (MTM, länk)
Faktablad från MTM om Äppelhyllor (länk)

Nätverk
Om du vill arbeta mer med äppelhyllor och tillgängliga medier kan du gå med i Svensk biblioteksförenings expertnätverk (länk) för Äppelhyllor.
Obs! Du måste vara enskild medlem i föreningen för att bli medlem i nätverket.

Kontaktperson för Äppelhyllan är utvecklingsledare Ingrid Loeld Rasch
E-post  Ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil   0703-585685

Logotyp för äppelhyllan på bibliotek

Logotyp för Äppelhyllan

Marknadsföringsmaterial (klistermärken) till Äppelhyllan beställs av Ingrid.