Regionbibliotekarie

Elisabeth Cserhalmi

Elisabeth Cserhalmi

Regionbibliotekarie, Chef Regionbibliotek Östergötland

Telefon: 010-1039317

Mobil: 072-248 74 65

Mail: elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Ansvar för strategisk biblioteksutveckling på regional nivå. Verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och kompetensutveckling för folk- och skolbibliotek. Ansvarig utgivare för Regionbibliotekets tidskrift Götabiblioteken och Östgöta Taltidning.

Utvecklingsledare

Helena Agnemar

Helena Agnemar

Verksamhetsledare Biblioteken i samhället

Telefon: 011-1039311

Mobil: 072-5311433

Mail: helena.agnemar@regionostergotland.se

Helena har det övergripande ansvaret för bibliotekens uppdrag om utveckling av det demokratiska samhället. Helena har också ansvar för litteraturen som konstform.

Ingrid Loeld Rasch

Ingrid Loeld Rasch

Utvecklingsledare Läslust

Telefon: 010-1039315

Mobil: 0703-585685

Mail: ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Ingrid har det övergripande ansvaret för läslust, dvs verksamhet som stimulerar intresset för läsning och litteratur för alla åldrar. Bland annat leder och samordnar Ingrid det regionala nätverk Götabarn. Ingrid ansvarar för den årligen återkommande tävlingen Unga berättare.

Lena Udd

Lena Udd

Utvecklingsledare Tillgänglighet och Taltidningsredaktör

Telefon: 010-1039320

Mobil: 072-5399184

Mail: lena.udd@regionostergotland.se

Lena är redaktör för Östgöta Taltidning som utkommer med ett nummer i veckan. Hon ansvarar även för inläsning av regionala talböcker och övrig inläsningstjänst. Lena har det övergripande ansvaret för arbetet med bibliotekens tillgänglighet.

Linda Skårbratt

Linda Skårbratt

Utvecklingsledare bibliotekens e-tjänster

Telefon: 010-1039316

Mobil: 072-5399374

Mail: linda.skarbratt@regionostergotland.se

Linda ansvarar för Götabibliotekens e-tjänster, e-böcker och är samordnare för arbetsgrupperna Göta webbredaktion och Göta e-tjänster.

Rolf Holm

Rolf Holm

Utvecklingsledare Medier

Telefon: 010-103 93 14

Mobil: 070-6304658

Mail: rolf.holm@regionostergotland.se

Rolf har det övergripande ansvaret för mediesamarbete, medieförsörjning och logistik. Han är sammankallande i Göta mediegrupp och ansvarar för samordning mellan Göta mediegrupp, Göta system, Göta metadatagrupp och Göta webbredaktion. Leder och samordnar nätverket för lokalhistoria där Östgötaförfattare på webben ingår. Är sammankallande i arbetsgrupperna Göta Säkert och Göta mångkultur. Arbetar också som samordnare för finskt förvaltningsområde Region Östergötland. Redaktör för Göta Nyhetsbrev.

Kommunikatör

Errol Tanriverdi

Errol Tanriverdi

Kommunikatör, taltidningsredaktör, kommunikationsutvecklare

Telefon: 010-1039319

Mobil: 0725-399186

Mail: errol.tanriverdi@regionostergotland.se

Errol arbetar med kommunikation och kommunikationsutveckling - bild, film, ljud och text. Ansvarig för Regionbibliotekets sida, redaktör på Götabiblioteken och Östgöta taltidning.

Ekonomi / Administration

Maria Ahlén Small

Maria Ahlén Small

Controller/ projektekonom

Telefon: 010-1039312

Mobil: 0725-399187

Mail: maria.ahlen.small@regionostergotland.se

Controller, projektekonomi, personal och administration. Diarieansvarig.

Projektanställd

Lillemor Engholm Guy

Lillemor Engholm Guy

Projektledare Digitala tjänster till alla

Mobil: 072-5889871

Mail: lillemor.engholm.guy@regionostergotland.se

Samhällsorientering för nyanlända

Lars Eklund

Lars Eklund

Chef Samhällsorientering

Telefon: 010-1039313

Mobil: 0705-601680

Mail: lars.t.eklund@regionostergotland.se

Samordnare för samhällsorientering på hemspråk för nyanlända flyktingar.

Anneli Almbråten

Anneli Almbråten

Administratör Samhällsorientering

Telefon: 010-103 93 18

Mobil: 072-539 93 54

Mail: anneli.almbraten@regionostergotland.se

Administratör för samhällsorientering på hemspråk för nyanlända flyktingar

Adam Odisho

Adam Odisho

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska och engelska Samhällskommunikatör sedan: Maj 2013 Utbildning: Utbildad bildkonstnär med specialiseringar inom grafik, foto och rörlig bild. Har tidigare arbetat som bildlärare. Kom till Sverige från: Irak

Rafie Shirzad

Rafie Shirzad

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Persi / Dari Samhällskommunikatör sedan: September 2019

Clara Gorgis

Clara Gorgis

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska Samhällskommunikatör sedan: Januari 2016

Ghassan Al-Janabi

Ghassan Al-Janabi

samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska Samhällskommunikatör sedan: augusti 2016

Hala Albayati

Hala Albayati

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska Samhällskommunikatör sedan: September 2014 Utbildning/yrkeserfarenhet: Har läst biblioteks- och informationsvetenskap på Al-Mustansiriyah universitet i Irak. Har tidigare arbetat som bibliotekarie på universitetsbiblioteket i Bagdad och som lärare på grundskolan. Kom till Sverige från: Irak

Khadija Talleb

Khadija Talleb

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska Samhällskommunikatör sedan: Mars 2013 Utbildning: Filosofisk kandidatexamen från Mohammed V universitet Rabat i Marocko och kandidatexamen i rättsvetenskap. Har tidigare arbetat som språklärare och tolk. Kom till Sverige från: Marocko

Maha Babeke

Maha Babeke

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska och assyriska Samhällskommunikatör sedan: September 2014 Utbildning/yrkeserfarenhet: Utbildad undersköterska. Har tidigare arbetat som hälsokommunikatör på Flyktingmedicinskt centrum samt som lärare på Plusgymnasiet i Norrköping. Kom till Sverige från: Irak

Said Abdulle Hersi

Said Abdulle Hersi

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Somaliska Samhällskommunikatör sedan: Januari 2016

Shireen Haj Mustaffa

Shireen Haj Mustaffa

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska och kurmanji Samhällskommunikatör sedan: Oktober 2011 Utbildning: Konstnärlig kandidatexamen och har tidigare arbetat som modersmålslärare. Kom till Sverige från: Syrien

Ukbit Andu

Ukbit Andu

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Tigrinja och amhariska Samhällskommunikatör sedan: Oktober 2011 Utbildning/yrkeserfarenhet: Lärareutbildning från Teacher Training Institute i Eritrea och utbildad undersköterska. Har tidigare arbetat som grundskolelärare och undersköterska. Kom till Sverige från: Eritrea