Göta webbredaktion arbetar med att få ut information på Götabibliotekens gemensamma hemsida www.gotabiblioteken.se och att se till att tekniken som driver sidan är i ordning.
I uppdraget ingår också att handleda och stötta nya medlemmar i gruppen. Överenskommelse om gemensamt arbete i Götabiblioteken

Syfte med gruppen

  • Redaktionellt arbete, utifrån teman och/eller aktuella händelser
  • Materialinsamling, exempelvis bilder till vårt Flickr-konto (länk)
  • Utveckling av innehållet på sidan
  • Beslut om policys
  • Teknikfrågor
  • Utbildnings och fortbildningssatsningar

Webbredaktionen består av
Marie Eriksson – Söderköpings bibliotek
Nina Lönn – Norrköpings stadsbibliotek
Susanne Kastbom – Motala bibliotek
Johanna Jungeklint – Linköpings stadsbibliotek
Jessica Andreasson – Linköpings stadsbibliotek
Errol Tanriverdi – Regionbibliotek Östergötland
Linda Skårbratt – Regionbibliotek Östergötland (sammankallande)

År 2017- mötesprotokoll
170316

År 2016 – mötesprotokoll

161123 (pdf)
161215 (pdf)