Utvecklingsledarna på Regionbiblioteket har inom sina respektive processer ansvar för mångkulturfrågor och flerspråkig verksamhet.

Göta mångkultur – träffas och diskuterar mediefrågor m.m.
Riktlinjer för Göta mångkultur – beslut styrgrupp 23 mars 2018 (pdf)
Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet (länk)
Internationella Biblioteket/Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014 (pdf)
IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (pdf)

Anteckningar från möten Göta mångkultur:
Innevarande år plus föregående.  Tidigare år se under fliken Dokument
2019
190917: bilaga  presentation IB
190424

190206

2018
181009
180613
180216

Låneregler för Götabiblioteken på andra språk än svenska
Länk till dokumenten

Fritt att ladda ner från Internationella Biblioteket:
På Internationella bibliotekets hemsida kan du hitta material för mångspråkig biblioteksverksamhet som t.ex. knubbtexter, skyltar och broschyrer. Det är fritt att ladda ner och använda materialet. I broschyrerna kan du själv fylla i öppettider etc. efter ditt eget biblioteks behov.

Inköpsställen:
-Internationella biblioteket
länkar till försäljare på olika språk
-Erica Forsgren på Regionbibliotek Norrbotten har i samverkan med andra tagit fram en guide som stöd för arbetet med nationella minoritetsspråk och urfolkets språk samiska. Den innehåller information om språken, förvaltningskommuner och med länkar till webbresurser, förlag och andra inköpsvägar. Även om språkkoder vid katalogisering och material för strategi- och metodarbete.
Guide finns att hämta här

Studiedagar/material
se under fliken Dokument

Samhällsorientering på modersmål: Länk
Ny i Östergötland: Länk
Länstyrelsernas gemensamma webbportal för den som är ny i Sverige: Länk


Kontaktpersoner:
Regionbibliotek Östergötland/Rolf Holm tfn 070 630 46 58, e-post: 
rolf.holm@regionostergotland.se
Göta mångkulturgrupp består av biblioteken i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång
Kontaktpersoner på Götabiblioteken för mångkultur (se under nätverk)