Utvecklingsledarna på Regionbiblioteket har inom sina respektive processer ansvar för mångkulturfrågor och flerspråkig verksamhet.

Göta mångkultur – träffas och diskuterar mediefrågor m.m.
Policy antagen av Göta styrgrupp 3 februari (pdf)
Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet (länk)
Internationella Biblioteket/Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014 (pdf)
IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (pdf)

Låneregler för Götabiblioteken på andra språk än svenska
Länk till dokumenten

Fritt att ladda ner från Internationella Biblioteket:
På Internationella bibliotekets hemsida kan du hitta material för mångspråkig biblioteksverksamhet som t.ex. knubbtexter, skyltar och broschyrer. Det är fritt att ladda ner och använda materialet. I broschyrerna kan du själv fylla i öppettider etc. efter ditt eget biblioteks behov.

Inköpsställen:
Internationella biblioteket (länkar till försäljare på olika språk)
Inköpskällor för litteratur till de nationella minoritetsspråken (exempel från Norrbottens länsbibliotek)

Anteckningar från möten Göta mångkultur:
(innevarande år plus föregående, alla filer i formatet pdf)
171219
171023
170823
170424
170117 bilaga
161205
161010
160829  bilaga
160426 bilaga
160215
151214
150922
150310 bilaga
150203

Studiedagar/material
se under fliken Dokument


Samhällsorientering på modersmål:
 Länk
Ny i Östergötland: Länk
Länstyrelsernas gemensamma webbportal för den som är ny i Sverige: Länk

Kontaktpersoner:
Regionbibliotek Östergötland/Rolf Holm tfn 070 630 46 58, e-post: 
rolf.holm@regionostergotland.se
Göta mångkulturgrupp består av biblioteken i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång
Kontaktpersoner på Götabiblioteken för mångkultur (se under nätverk)