Lokalhistoria på bibliotek är ett pågående samarbete mellan Regionbibliotek Östergötland, Götabiblioteken och Kulturarv Östergötland/länsmuseet.

Syftet är att utveckla moderna forskarmiljöer på biblioteken med tillgång till ny teknik och IT-baserade informationsresurser.
Också inom detta område är gruppen barn/unga en viktig målgrupp liksom östgötaförfattare

Bild från nätverksträffen Göta lokalhistoria Åtvidabergs bibliotek 28 mars 2018

Senaste nytt  (äldre material under dokument) alla filer är i formatet pdf:
Motala 10 oktober 2018 bilaga: Digital Kulturverkstad
Åtvidaberg 28 mars 2018 bilaga: AD Sammanställning bilaga: Regional Kulturplan och lokalhistoria

Lokalhistoriska rum – överenskommelse om samarbete
(antaget på Göta styrgruppsmöte 2 december 2016)
dokument

Förstudie om lokalhistoria på bibliotek – från 2014
dokument

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland:
Rolf Holm,  tfn 070 630 46 58
rolf.holm@regionostergotland.se