personal tittar på en gammal bok i arkiv

Foto: Rolf Holm

Lokalhistoria på bibliotek är ett pågående samarbe mellan Kulturarv Östergötland, Regionbiblioteket, länsmuseet och kommunbiblioteken i Östergötland.

Syftet är att utveckla moderna forskarmiljöer på biblioteken med tillgång till ny teknik och IT-baserade informationsresurser. Också inom detta område är gruppen barn/unga en viktig målgrupp.

På bilden från nätverksträffen Göta lokalhistoria i Norrköping
29 september 2015:  Anja Praesto och Lena
Lindgren/Kulturarv Östergötland, Anna Lagerström/Linköpings bibliotek,

Ola Gustafsson/Norrköpings bibliotek, Maria Hultsberg/Valdemarsviks bibliotek och  Anders Åklint/Norrköpings bibliotek

Senaste nytt  (äldre material under dokument) alla filer är i formatet pdf:
Kinda 29 mars 2017
Linköping 6 oktober 2016 bilaga
Linköping 30 september 2016 svar på missiv  Missiv-utveckling av broar till historien i Östergotland och Blekinge
Linköping 5 september 2016 mindre grupp
Linköping 3 maj 2016 mindre grupp 
Vadstena 31 mars 2016 bilaga1 bilaga2 bilaga3 bilaga4
Norrköping/Bråvalla 29 september 2015
Ydre 16 mars 2015 bilaga1

Lokalhistoriska rum – överenskommelse om samarbete
(antaget på Göta styrgruppsmöte 2 december 2016)
dokument
Förstudie om lokalhistoria på bibliotek – från 2014
dokument

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland:
Rolf Holm,  tfn 070 630 46 58
rolf.holm@regionostergotland.se