Göta styrgrupp - chefsinternat

Plats: , ,

Datum: 2022-10-20

Tid: 11:30 - 15:30

Sista anmälningsdag: 2022-10-07

Kontaktperson: Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Program:

Chefsinternat 20 – 21 oktober Mauritzberg

20 oktober
11:30 ankomst, därefter gemensam lunch 12:00
13:00 – 17:00 Gemensamt målbildsarbete
19:00 middag

21 oktober
08:30 fortsatt målbildsarbete
12:00 lunch
15:30 avslut med gemensam fika