Göta styrgrupp

Plats: Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1, Linköping

Datum: 2022-03-04

Tid: 09:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2022-02-21

Kontaktperson: Maria Ahlén Small, maria.ahlen.small@regionostergotland.se

Program:

Dagordning och program presenteras här.