Göta mediegrupp - arbetsmöte

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2020-03-05

Tid: 13:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2020-03-02

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Dagordning:
1. Utifrån antagen gemensam medieplan identifiera och formulera en handlingsplan
2. Gemensamma inköpsgrupper
3. Gå igenom befintliga rutiner inom medieområdet (återkommande)
4. Avgifter
5. Medieplan: i samarbete med Göta e-tjänster formulera en strategi för medier som inte är tryckta, som bilaga till alt ingå i gällande medieplan. Underlag utgörs av presentationen på Gävle mediekonferens 30 januari

Välkommen