INSTÄLLT. Handleda för lärande i mötet med biblioteksbesökaren, träff 1

Plats: Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1, Linköping

Datum: 2020-03-18

Tid: 13:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2020-03-10

Kontaktperson: Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Program:

INSTÄLLT

 

Välkommen till en föreläsning och workshop med syfte att ge dig som biblioteksmedarbetare konkreta tips, verktyg och råd hur man kan variera samtalet/undervisningen när man handleder i mötet med biblioteksbesökaren.
Simon Hjort, verksam som lektor på Didaktikcenter i Linköpings kommun föreläser och håller i workshop.

målgrupp: biblioteksmedarbetare vid folk- och skolbibliotek, föreläsningen är en del av den nationella satsningen Digitalt först – med användaren i fokus

ur innehållet:
• bli förberedd på det oförberedda, möta låntagaren
• ha verktyg för att fånga en publik, hur man gör en presentation, hur man bryter och plockar upp samtalstrådar
• en ökad medvetenhet om metatänket att jag är i en lärprocess och ta till vara kunskap tillsammans med mina kollegor
• en ökad förmåga att handleda för lärande och kritiskt tänkande i mötet med biblioteksbesökaren, kundmötet, bemötandefrågor och hur man ser på sin yrkesroll

Det här är en första träff av två med föreläsning och workshop/ bikupa.
Till träff 2 görs eget arbete med att t ex testa på hemmaplan samt egen tid för reflektion som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte vid andra träffen som är 6 maj.

Deltagande är kostnadsfritt. Fika ingår och anmälan är bindande. Om du anmält dig och får förhinder utan att skicka en kollega debiteras en faktureringskostnad på 250 kr.