Göta styrgrupp

Plats: Sky hotell, Tornbyvägen 1, Linköping

Datum: 2020-01-24

Tid: 08:30 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2020-01-16

Kontaktperson: Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Program:

Program och dagordning för Göta styrgrupp presenteras på Göta portal under Göta styrgrupp.

Dagen inleds med fika och mingel kl. 08:30.