Läsning för kropp och knopp

Plats: Norrköpings stadsbibliotek, Södra Promenaden 105, Norrköping

Datum: 2019-10-16

Tid: 08:30 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-10-09

Kontaktperson: Lena Udd, lena.udd@regionostergotland.se

Program:

Välkommen till en inspirations- och kunskapsdag för läsombud, frivilliga högläsare med flera!

På programmet:

Shared Reading – vad är det? Introduktion och mini-workshop. Catharina Kåberg, Myndigheten för tillgängliga medier.

Vikten av hjärnstimulerande aktiviteter för att förebygga demens.

Läsombudens viktiga roll. Panelsamtal med politiker, enhetschefer, bibliotekarier och studieombud.

Säsongens nya lättlästa böcker

Få inspiration av Per Gustavsson, sagoberättare och författare.