Boksamtal

Plats: Linköpings stadsbibliotek, Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2015-10-23

Tid: 06:00 - 07:30

Sista anmälningsdag: 2015-10-22

Kontaktperson: Errol Tanriverdi, errol.tanriverdi@regionostergotland.se

Program:

RBO_logoProgram:

08:30-09:00 Kaffe

 

09:00-09:20 Inledning – Elisabeth Nilsson och Margareta Fransson

 

09:20-09:35 Digitalisering en politisk fråga? – Elin Wihlborg

 

09:35-10:00 Presentation av kommunenkäten – Elin Wihlborg och Mariana S Gustafsson, Linköpings universitet

 

10:00-10:45 Digitalisering – en lokal praktik! – Elin Wihlborg

 

10:45-11:00 Bensträckare

 

11:00-11:30 Vårdplanering via distans – projektledare Annette Grahn

 

11:30-12:00 Digital Agenda, Arbetsgruppen

 

12:00-12:15 Avslutning, Elisabeth Nilsson och Margareta Fransson

 

12:15 LUNCH

 

Moderator: Ann Wiklund som sedan många år är engagerad i arbetet för livslångt lärande och digital delaktighet. Hon samordnade bibliotekens insatser i den nationella kampanjen Digidel 20134, med nationella och regionala dialoger. På uppdrag av SKL har hon tagit fram en inspirationsbok om kommunalt arbete med digital delaktighet. Ann är sedan juni 2015 nationell projektledare för arbetet i Digidelnätverket med eMedborgarveckan.