Göta lokalhistoria

Plats: Linköpings Stadsbibliotek Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2016-10-06

Tid: 09:30 - 15:30

Sista anmälningsdag: 2016-09-30

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Utvecklingsarbete inom området
Målgrupp: Kontaktpersoner för Göta lokalhistoria och andra intresserade kolleger
Arrangörer: Regionbibliotek Östergötland/Linköpings stadsbibliotek

Kontaktperson: Rolf Holm, 070-630 46 58, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

kl 09.30-09.45
Samling/fika

kl 09.45-12
Revideringen av policydokumentet om Göta lokalhistoria
Databaser inom området
Broar till historien
Östergötlands bokmässa
Östgötaförfattare

kl 12.00-13.15 ca
Gemensam lunch

kl 13.15
Visning av Kuriositetskabinettet, Bild Linköping, Stiftsbiblioteket och Östgötarummet

kl14.45 ca
Återsamling Götarummet med kaffe och kanelbulle
Summering
Tid och plats för nästa möte

kl 15.30 ca
Slut

Välkommen