Göta Tillgänglighet

Plats: , ,

Datum: 2023-03-09

Tid: 14:30 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2023-03-08

Kontaktperson: Lena Udd, lena.udd@regionostergotland.se

Program:

Göta tillgänglighet
Zoom-möte

På programmet:

Tillgänglighetens plats i Läsfrämjandelyftet
Samlade kommentarer om nya Legimus
Logopedföreläsning
Temaveckor 2023?
Hur får vi (tidigt) reda på vad andra  gör inom området tillgänglighet?
Praktisk information inför studiebesök i Malmö

VÄLKOMNA!