Göta Tillgänglighet

Är ett nätverk för de bibliotekarier inom Götabiblioteken som arbetar med tillgänglighet och mångfald. Nätverket träffas flera gånger per år för att ha kunskapsutbyte, planera temaveckor, vidareutbilda sig med mera.

Läsa på olika sätt

Är ett regionalt nätverk som arbetar för att skapa förutsättningar så att alla får tillgång till litteratur och berättelser, oavsett om de själva kan läsa tryckt text eller ej. Nätverket anordnar inspirationsdagar för läsombud och högläsare, arbetar med information kring lättläst litteratur med mera. I nätverket ingår representanter från Myndigheten för tillgängliga medier, Demensförbundet, Funktionsrätt Östergötland, FUB Östergötland, Studieförbundet Vuxenskolan samt Regionbibliotek Östergötland.

Fokusgruppen Tillgänglighet och digital delaktighet

Är ett nätverk som syftar till att påverka utvecklingen av Götabibliotekens tillgänglighet. Nätverket granskar även bibliotekens olika tjänster ur tillgänglighetssynpunkt. I nätverket ingår representanter från Funktionsrätt Östergötland, Personskadeförbundet RTP, Strokeförbundet, Synskadades Riksförbund, Hörselskadades riksförbund, Riksförbundet Attention, FMLS, FUB och Reumatikerförbundet.  Medlemmarna i nätverket vidareutbildar även Götabibliotekens personal.