text på vägg i Linköpings Stadsbibliotek, Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Regionbibliotek Östergötland arbetar för att länets bibliotek ska vara tillgängliga och användbara för alla. Alla invånare ska ha tillgång till bibliotekens lokaler, webb, medier, information och aktiviteter. För att biblioteken ska bli, och förbli, tillgängliga krävs kontinuerlig utveckling. Regionbiblioteket stöttar folkbiblioteken i det arbetet genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling och olika nätverk för kunskapsutbyte.

Kontaktperson för regionbibliotekets tillgänglighetsarbete är utvecklingsledare Lena Udd, mobil: 072-539 91 84, e-post: lena.udd@regionostergotland.