Bibliotekslagen (SFS 2013:801) säger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de som har annat modersmål än svenska bl.a. genom att erbjuda litteratur. Götabiblioteken har en särskild  grupp utsedd för att bevaka området. Det är Göta mångkulturgrupp som består av biblioteken i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång som i sitt uppdrag har att bevaka och anordna fortbildning inom området. Dessutom finns kontaktpersoner på samtliga Götabibliotek. Mer information om gruppens arbete finner du här.