Götabibliotekens första strategi för arbetet med läslust var för åren 2015-2017. Nu finns en uppdaterad och reviderad version av den och den gäller 2018-2020.  Där beskrivs hur regionens bibliotek ska samverka kring läs- och skrivinspiration. I strategin, som antogs på chefsmöte den 7 december 2018, står det att samtliga Götabibliotek ska ha en Läsplan. Läsluststrategi för Götabiblioteken 2019-2021 folder

Regionbibliotek Östergötland driver flera läs- och litteraturprojekt till exempel Litteraturscen Östergötland, Läslov och Bokstart.