Bokkiosk i gammal telefonkiosk i Vadstena, besökare tittar in

Bokkiosk i Vadstena

Litteraturens ställning i Östergötland kan sägas vara både stark och svag. Stark för att det är ett stort utbud av litteratur och  lätt att få tag i, många människor läser mycket och intresset för läsning verkar ha ökat igen. Litteraturen har däremot en svag ställning om en tittar på hur mycket till exempel. Skillnaden mellan de grupper som läser mycket och de som inte läser alls har ökat.

Biblioteken ska vara en utjämnande faktor i denna skillnad. Litteraturens ställning kan bli starkare genom att stödet till de strukturer som finns ökar.

Biblioteken behöver samverka med andra samhällsinstitutioner för att förstärka litteraturens plats i samhället. De författare och andra konstnärer inom området behöver ett ökat stöd för att kunna utöva sin konstart. Biblioteken kan bidra till detta genom att engagera dessa personer i olika sammanhang och ge dem avtalsenlig ersättning.

Regionbiblioteket ska verka för att litteraturen ska få en starkare ställning bland annat genom att ordna träffar med områdets olika aktörer och fortbildning av bibliotekens personal. Regionbiblioteket ska utforma strategier för litteratur, skrivande och läsning i samarbete med litteraturområdets aktörer.

Kunskapsunderlag: Litteraturens_villkor_i_Östergötland (pdf)