Biblioteken i Östergötland / Götabiblioteken är en facktidskrift i vilken biblioteken i Götasamarbetet bidrar med artiklar om sin verksamhet. Genom att lyfta fram goda exempel kan vi lära av varandra. Vi vill också ge en bild av vad som händer i biblioteksvärlden, även utanför landets gränser.


Den som vill kan också beställa ett tryckt exemplar av tidskriften genom att skriva till regionbibliotekostergotland@regionostergotland.se

Tidskriften görs som trycksak, men kan också läsas som pdf-fil.

Kontaktperson och ansvarig utgivare:
Elisabeth Cserhalmi
Tel: 010-1039317 alt 072-248 74 65
E-post: elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Götabiblioteken 2019 (pdf)

Götabiblioteken 2018 (pdf)

Götabiblioteken 2017 (pdf)

Götabiblioteken 2016 (pdf)

Götabiblioteken 2015 (pdf)

Götabiblioteken 2014 (pdf)

Götabiblioteken 2013 (pdf)

Biblioteken i Östergötland 2012 (pdf)

Biblioteken i Östergötland 3 och 4 2011 (pdf)

Biblioteken i Östergötland 1 och 2 2011 (pdf)

Biblioteken i Östergötland 4 2010 (pdf)

Biblioteken i Östergötland 2 och 3 2010 (pdf)

Biblioteken i Östergötland 1 2010 (pdf)