Biblioteken som mötesplats har en unik ställning i dagens Sverige. På biblioteken kan en vara utan att ange några skäl och utan att behöva betala något.
Om en vill vara aktiv och skapa kan en delta i de olika aktiviteter som anordnas, om en vill ha en lugn och tyst miljö för studier, avkoppling eller läsande finns det oftast delar av biblioteksrummet som uppfyller det. Vill man diskutera, debattera eller få veta vad andra har för åsikter ordnas föreläsningar, samtal och debatter. Vill en delta i olika kulturarrangemang eller skapande verksamhet (pysselgrupper, makerspace med mera) finns ett stort utbud av sådant runt om på biblioteken i Östergötland.  Om en kommer från något annat land och behöver träna svenska är det många bibliotek som ordnar olika aktiviteter i detta syfte: Språkcaféer, läxhjälp, bokcirklar, “låna en språkvän” och så vidare. Vill en få en läsupplevelse kan en gå på en sagostund eller uppläsning av någon bra berättelse.

Biblioteken ska vara öppna och tillgängliga för alla. Biblioteken ska ge fri tillgång till olika slags medier i olika tekniska format. Biblioteken ska ge möjlighet att möta olika kulturformer och konsthändelser. Biblioteken ska vara en plats där en kan studera och lära sig men också en plats för att göra ingenting eller för att kunna träffa vänner, nya eller gamla. Biblioteken ska ge möjlighet att inhämta olika åsikter och uppfattningar för att själv kunna bilda sig egna åsikter.

Biblioteken är till för alla
Regionbibliotek Östergötland arbetar, tillsammans med bibliotekspersonalen , utforma strategier, idéer och verktyg för att Götabiblioteken ska utvecklas som mötesplatser.