Är ett nätverk för bibliotekspersonal inom Götabiblioteken som arbetar med barn och unga. Nätverket träffas 2-3  gånger per år för att ha kunskapsutbyte, planera den årliga barnboksveckan, vidareutbilda sig med mera.

Kontaktperson för nätverket är utvecklingsledare Ingrid Loeld Rasch
E-post  Ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil   0703-585685