FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 1 januari 2020 lag
Den ger offentlig verksamhet mandat och uppdrag att arbeta rättighetsbaserat med medborgargruppen barn (0-18 år).

Tre ledord är viktiga  FÖRSTÅ – KUNNA – VILJA!

Artiklarna 2,  3,  6 och 12 är konventionens grundprinciper.
Artikel 2     Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3     Barnets bästa
Artikel 6     Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12  Barnets rätt att komma till tals

Lär dig mer om barnkonventionen och hur den ska efterlevas:
Barnkonventionen är vårt uppdrag. UNICEF. Här (länk) kan du läsa artiklarna.

Barnens bibliotek finns information för barn om Barnkonventionen.
Barnkonventionen (länk)

Läs mer under Demokrati – Mänskliga Rättigheter 

Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet
På barns och ungdomars villkor (länk)

Löpa linan ut. (länk) Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN.s konvention om barnets rättigheter

 IFLAS riktlinjer för folkbiblioteksservice

 

 

.