FN:s konvention om barnets rättigheter

Sedan 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, allmänt kallad barnkonventionen, en svensk lag. Den ger offentlig verksamhet mandat och uppdrag att arbeta rättighetsbaserat med medborgargruppen barn, 0-18 år. Tre ledord är viktiga  FÖRSTÅ – KUNNA – VILJA!

Artiklarna 2,  3,  6 och 12 är konventionens grundprinciper:
Artikel 2     Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3     Barnets bästa
Artikel 6     Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12  Barnets rätt att komma till tals

Implementeringsarbetet inom GötabibliotekenLogotyp - löpa linan ut, elefant balanserar på lina med paraply i snabeln

Regionbibliotek Östergötland har, tillsammans med tre andra Regionbibliotek, tagit fram en handledning för bibliotekschefer; Löpa linan ut. Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN.s konvention om barnets rättigheter. Boken är tryckt i begränsad upplaga, men finns även att ladda ner här (länk).  Handledningen kan  för övrigt många fler verksamheter än bibliotek ha användning av. Regionbiblioteket har sett till så att Götabibliotekens chefer fått fortbildning i barnkonventionen genom flera föreläsningar och workshops med Åsa Ekman. Bibliotekscheferna ser nu över sina verksamheter och skriver handlingsplaner för implementering.

Bra länkar för mer kunskap

Barnkonventionen är vårt uppdrag, men kanske är det inte alltid så lätt att veta hur man ska göra. Som tur är finns det mycket hjälp att få, både i form av kunskap om artiklarna och tips om hur man kan göra för att lagen ska efterlevas.
Här (länk till Unicef) kan du läsa artiklarna.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har också tagit fram ett material för hur man skaffar sig kunskap och vägledning i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnets rättigheter kan gå till, Barnets rättigheter (länk).
Barnombudsmannens (BO) webb innehåller mycket matnyttigt. Där kan man läsa om artiklarna och hur man arbeta med Barnkonventionen i kommuner och regioner. BO:s sida har även information riktad till barn ( länk), information om Barnkonventionen på minoritetsspråk (länk).  samt fina affischer om barnkonventionen på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinska (länk).
Barnens biblioteks sida (länk) har bra information om barnkonventionen för barn.
Svensk Biblioteksförening har gjort en skrift med rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet; På barns och ungdomars villkor (länk). Svensk biblioteksförenings webb länkar även till  IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0-18 år (länk).

Kontakt: Ingrid Loeld Rasch
E-post: ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil: 070-3585685