Vad är Äppelhyllan?

Äppelhyllan är ett samlingsnamn för medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. På bibliotekens Äppelhyllor finns böcker på teckenspråk, taktila barnböcker, interfolierade punktskriftsböcker, punktskrift, språkväskor, pictogram och bliss m.m. I nätverken Götabarn  (länk) och Göta tillgänglighet (länk) bedrivs verksamhetsutveckling kring frågor om barn och tillgänglighet. Alla bibliotek har tillgång till allt material , men kanske finns det inte på just ditt bibliotek. Då kan du reservera.

Barnens bibliotek (länk) har gjort en  gedigen sammanställning av material som rör arbetet med Äppelhyllor.  Där finns också  marknadsföringsmaterial och  en erfarenhetsbank (länk).

Fler bra länkar
Barnens sidor på Legimus (MTM, länk)
Faktablad från MTM om Äppelhyllor (länk)

Nätverk
Om du vill arbeta mer med äppelhyllor och tillgängliga medier kan du gå med i Svensk biblioteksförenings expertnätverk (länk) för Äppelhyllor.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” (Bibliotekslagen,   SFS 2013:801)

Kontakt:  Ingrid Loeld Rasch
E-post  Ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil   0703-585685

Logotyp för äppelhyllan på bibliotek