Logotyp för äppelhyllan på bibliotek

Vad är Äppelhyllan?

Äppelhyllan är ett samlingsnamn för medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar.  Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. På bibliotekens Äppelhyllor finns böcker på teckenspråk, taktila barnböcker, interfolierade punktskriftsböcker, punktskrift, språkväskor, pictogram och bliss och mycket annat.  Alla Götabibliotek har tillgång till allt material, även de som inte har en särskild bokhylla som heter Äppelhyllan. Om det du söker inte finns på ditt bibliotek så kan du beställa det.

Äppelhyllan är för barn med funktionsnedsättningar, för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen.

Götabiblioteken.se hittar du mer information om allt som finns på Äppelhyllan

Fler bra länkar

Barnens bibliotek (länk) har gjort en  gedigen sammanställning av material som rör arbetet med Äppelhyllor.  Där finns också  marknadsföringsmaterial och  en erfarenhetsbank (länk).
Barnens sidor på Legimus (MTM, länk)
Faktablad från MTM om Äppelhyllor (länk)

Nätverk

Om du vill träffa andra som arbetar med Äppelhyllor och tillgängliga medier kan du gå med i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för Äppelhyllor (länk).

Bibliotekslagen säger

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.”

Kontakt:  Ingrid Loeld Rasch
E-post: ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil: 0703-585685