I nätverken Götabarn och Göta mångkultur bedrivs verksamhetsutveckling i frågor som rör barn med andra språk än svenska.
På flera av Götabibliotekens gemensamma katalog går det att hitta samma bok på flera språk. På flera håll finns sagostunder på olika språk.

två bokomslag, Max Kaka på svenska och arabiska

Samma bok – flera språk

Saxat ur Bibliotekslagen, SFS 2013:801
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och
svenska, och
3. lättläst svenska.

Länkar till andra bra sidor om böcker på andra språk än svenska
Polarbibblo  (länk) drivs av Norrbottens länsbibliotek i samarbete med folkbiblioteken i Norrbotten. Boken Var är Noras pulka? finns att läsa på svenska, engelska, persiska, finska, meänkeli, nordsamiska, kalé, arabiska, tyska, turkiska, somaliska och spanska.

Barnens bibliotek (länk) drivs av Kultur i Väst.  På deras sida Vilket språk läser du på?   (länk) finns tips på böcker, appar och länkar.

Internationella bibliotekets lånecentral (IBLC) har till uppgift att komplettera Sveriges folkbiblioteks bokbestånd med litteratur på andra språk än svenska. Undantag är de nationella minoritetsspråken, de nordiska språken samt engelska, franska och tyska.
IB:s sidor för bibliotek (länk)

Svenska barnboksakademin (länk) har tagit fram 17 skäl för barnboken (länk). Broschyren finns på flera språk och nya översättningar görs kontinuerligt.

IBBY Sverige. International Board on Books for Young People driver projektet Silent books – textlösa bilderböcker som går att läsa och samtala kring på vilket språk som helst.

Utbildningsradion. Skola (länk) Sök på modersmål och minoritetsspråk i ämnesmenyn

Kontaktpersoner  för Andra språk än svenska är utvecklingsledare Ingrid Loeld Rasch och utvecklingsledare Rolf Holm
E-post Ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil   0703-585685
E-post rolf.holm@regionostergotland.se
Mobil   0706-304658