Göta ILS= Integrated library system på svenska integrerat biblioteks system. Det är gruppen som arbetar med att ta fram en behovsanalys/kravspecifikation för nytt biblioteksdatasystem för Götabiblioteken. Göta ILS består av representanter från Götas olika grupper; system, metadata, webb, 2 st bibliotekschefer samt från Regionbibliotek Östergötland. I arbetet har vi haft mycket god hjälp av Götabibliotekens styrgrupp och Region Östergötlands upphandlingsenhet.

Götabibliotekens upphandling går nu inledningsvis ut på remiss till leverantörer, därefter ut i skarpt läge. Det sker under förutsättning att ev inkomna inspel från leverantörer inte kräver att upphandlingsunderlaget behöver ses över ytterligare.

Utifall att upphandlingsunderlaget behöver revideras kommer tidsplanen att förskjutas framåt och Götabibliotekens upphandling går ut till leverantörer tidigast efter 17 september. Så är det planerat!

Våra expertgrupper får nu ge sig till tåls (och få en välförtjänt vila) till efter sommarledighet är över innan vi återupptar detta spännande arbete.

Trevlig sommar!

grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt