MIK Sverige är ett aktörsnätverk som leds av Statens medieråd och detta nätverk har skapat en kunskapsbank kring MIK. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Kunskapsbanken är under uppbyggnad. Innehållet hämtas från fyra av nätverkets medlemmar, utöver Statens medieråd; Kungliga biblioteket (Digiteket), Internetstiftelsen och Utbildningsradion, UR. På sikt är tanken att öppna upp för material från fler medlemmar i nätverket och att samtidigt bredda målgruppen.

Gå direkt till hemsidan för Kunskapsbanken om du vill fördjupa dig mer.