Bibliotekens samarbete bidrar till att alla kan få biblioteksservice från hela landet via sitt närmaste bibliotek. Bibliotekens ansvar regleras i en bibliotekslag.

Den regionala biblioteksverksamhetens ansvar enligt lagen är att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet”.

Ladda ner Bibliotekslagen här

Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 blev antagen av regionfullmäktige den 21 november 2019. En regional biblioteksplan ska vara styrande för den regionala verksamheten och för politiska beslut som rör biblioteksverksamhet på regional nivå. Den regionala biblioteksplanen kan också fungera som stöd för kommunal biblioteksplaner. Biblioteksplanen ska vara möjlig att följa upp.

Ladda ner den regionala biblioteksplanen här (pdf)

Kungliga biblioteket har en lista på aktuella biblioteksplaner i Sverige här

Den regionala biblioteksverksamheten är en del av den så kallade ”Kultursamverkansmodellen”. Det gör att det är flera dokument som påverkar regionbibliotekets verksamhet:

Ladda ner Östergötlands kulturplan (pdf)