Postadress:
Region Östergötland
Regionbibliotek Östergötland
581 85  Linköping

Besöksadress: Östgötagatan 5, 582 32 Linköping

Telefon: 010-1039312
E-post: regionbibliotek@regionostergotland.se