En av de frågor vi får gällande samhällsorienteringen är hur många vi tror kommer att komma till länet under kommande år. En rimlig prognos gällande antalet deltagare i ordinarie SO i länet under 2019 borde innebära att vi landar någonstans mellan 800 och 1000 deltagare. Det är svårt att föra någon exakt prognos då vi inte vet hur läget i världen kommer se ut under året, men troligtvis blir det ganska oförändrat i förhållande till 2018. Enligt Migrationsverkets prognos så kommer antalet personer som söker asyl i landet under 2019 vara i stort sett det samma som under 2018. Enligt beräkning rör det sig om 29 000 personer. Av dessa kan man beräkna att ca 5% hamnar i Östergötland. Antalet deltagare i samhällsorienteringen har minskat under hösten 2018, men vi räknar ändå med ett stabilt inflöde under 2019 men grupperna kommer troligtvis bli något mindre.Vi genomför också fördjupad samhällsorientering om 45 timmar i  Norrköping och Linköping än så länge, men hoppas att fler kommuner kommer erbjuda sina nyanlända detta då det är både uppskattat och viktigt för deltagarna.

Deltagande i ordinarie samhällsorienteringen (SO1).

2012 genomfördes 29 kursgrupper. 495 deltagare.
2013 genomfördes 91 kursgrupper. 918 deltagare.
2014 genomfördes 105 kursgrupper. 1376 deltagare.
2015 genomfördes 111 kursgrupper. 1111 deltagare.
2016 genomfördes 141 kursgrupper. 1431 deltagare.
2017 genomfördes 148 kursgrupper. 1542 deltagare.
2018 genomfördes 114 kursgrupper. 982 deltagare.