Hanna Olsson, Gerd Sandgren Lundström, Kerstin Olsson och Ulrika Carlsson framför whiteboard på Regionbibliotek Östergötland

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling besöker Regionbiblioteket. Hanna Olsson, Gerd Sandgren Lundström, Kerstin Olsson och Ulrika Carlsson

Under tisdagen passade Regionbiblioteket på att uppdatera CVU, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling på vår verksamhet, vilka vi är och vad vi gör.  Gerd Sandgren Lundström, CVU:s nya produktionsenhetschef hade sällskap av Hanna Olsson webbredaktör och Ulrika Carlsson chefssekreterare.

Bland punkterna som behandlades fanns bibliotekens demokratiska uppdrag, litteraturens ställning i Östergötland, samhällsorienteringen, Götabibliotekens databaser, tillgänglighet genom Legimus och Talboken kommer, taltidningsstudion och MIK i tanke och praktik.