Regionbibliotek Östergötland

Elisabeth Cserhalmi

chef Biblioteksutveckling Östergötland

Telefon: 010-1039317

Mobil: 072-2487465

Mail: elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Elisabeth ansvar för strategisk biblioteksutveckling på regional nivå. Verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och kompetensutveckling för folk- och skolbibliotek. Ansvarig utgivare för Regionbibliotekets tidskrift Götabiblioteken och Östgöta Taltidning.

Helena Agnemar

Utvecklingsledare Biblioteken i samhället

Telefon: 010-1039311

Mobil: 072-5311433

Mail: helena.agnemar@regionostergotland.se

Helena har det övergripande ansvaret för bibliotekens uppdrag om utveckling av det demokratiska samhället. Helena har också ansvar för litteraturen som konstform.

Ingrid Loeld Rasch

Utvecklingsledare Läsfrämjande, barnrätt och mångspråk

Telefon: 010-1039315

Mobil: 070-3585685

Mail: ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Ingrid arbetar med läsfrämjande, barnrätt och mångspråk, alltid i nära samarbete med Götabiblioteken. Bland annat leder och samordnar Ingrid det regionala nätverket Götabarn samt håller samman Bokstart och Språkpiller. Ingrid ansvarar för den årligen återkommande tävlingen Unga berättare.

Linda Sävhammar

Utvecklingsledare digital kompetens och skolbibliotek

Telefon: 010-1039321

Mobil: 072-5004799

Mail: linda.savhammar@regionostergotland.se

Linda är utvecklingsledare med ansvar för digital kompetens och skolbibliotek.

Errol Tanriverdi

Kommunikatör, taltidningsredaktör

Telefon: 010-1039319

Mobil: 072-5399186

Mail: errol.tanriverdi@regionostergotland.se

Errol arbetar med kommunikation och kommunikationsutveckling - bild, film, ljud och text. Ansvarig för Regionbibliotekets webb-sida, redaktör på Götabiblioteken och Östgöta taltidning.

Lena Udd

Utvecklingsledare Tillgänglighet, Taltidningsredaktör

Telefon: 010-1039320

Mobil: 072-5399184

Mail: lena.udd@regionostergotland.se

Lena är redaktör för Östgöta Taltidning som utkommer med ett nummer i veckan. Hon ansvarar även för inläsning av regionala talböcker och övrig inläsningstjänst. Lena har det övergripande ansvaret för arbetet med bibliotekens tillgänglighet.

Peter Åkesson

Utvecklingsledare Demokrati och mediefrågor

Telefon: 010-1039314

Mobil: 070-6304658

Mail: peter.akesson@regionostergotland.se

Peter arbetar med demokratifrågor och mediefrågor.

Christine Åström

Utvecklingsledare webb och e-tjänster

Telefon: 010-103 90 05

Mobil: 072-463 09 92

Mail: christine.astrom@regionostergotland.se

Christine arbetar med bibliotekens e-tjänster och Götabibliotekens webb.

Samhällsorientering för nyanlända

Lars Eklund

Chef Samhällsorientering

Telefon: 010-1039313

Mobil: 070-5601680

Mail: lars.t.eklund@regionostergotland.se

Samordnare för samhällsorientering på hemspråk för nyanlända flyktingar.

Anneli Almbråten

Administratör Samhällsorientering

Telefon: 010-1039318

Mobil: 072-5399354

Mail: anneli.almbraten@regionostergotland.se

Administratör för samhällsorientering på hemspråk för nyanlända flyktingar

Said Abdulle Hersi

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Somaliska Samhällskommunikatör sedan: Januari 2016

Ukbit Andu

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Tigrinja och amhariska Samhällskommunikatör sedan: Oktober 2011 Utbildning/yrkeserfarenhet: Lärareutbildning från Teacher Training Institute i Eritrea och utbildad undersköterska. Har tidigare arbetat som grundskolelärare och undersköterska. Kom till Sverige från: Eritrea

Maha Babeke

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska och assyriska Samhällskommunikatör sedan: September 2014 Utbildning/yrkeserfarenhet: Utbildad undersköterska. Har tidigare arbetat som hälsokommunikatör på Flyktingmedicinskt centrum samt som lärare på Plusgymnasiet i Norrköping. Kom till Sverige från: Irak

Shireen Haj Mustaffa

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska och kurmanji Samhällskommunikatör sedan: Oktober 2011 Utbildning: Konstnärlig kandidatexamen och har tidigare arbetat som modersmålslärare. Kom till Sverige från: Syrien

Adam Odisho

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska och engelska Samhällskommunikatör sedan: Maj 2013 Utbildning: Utbildad bildkonstnär med specialiseringar inom grafik, foto och rörlig bild. Har tidigare arbetat som bildlärare. Kom till Sverige från: Irak

Rafie Shirzad

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Persi / Dari Samhällskommunikatör sedan: September 2019

Khadija Talleb

Samhällskommunikatör

Utbildar på följande språk: Arabiska Samhällskommunikatör sedan: Mars 2013 Utbildning: Filosofisk kandidatexamen från Mohammed V universitet Rabat i Marocko och kandidatexamen i rättsvetenskap. Har tidigare arbetat som språklärare och tolk. Kom till Sverige från: Marocko