Här är program samt det material som visades på konferensen

Program deltagare _Så når vi fler_190521

Lillemor Engholm Guy

Lena Jansson och Marie Persson

Anna Fahlbeck

Malin Edlund och Gabriella Friberg

Inger Hollström Flis

Charlotta Fagerberg och Jenny Gissberg

David Södergren Medin