Projektet Taltidning till fler är avslutat. Här hittar du de två slutrapporter som har skrivits, en för 2017 och en för 2018.

Slutrapport Taltidning till fler 2017 klar

Slutrapport Taltidning till fler 2018 klar