I projektet Taltidning till fler fanns flera projektmål. Dessa beskrivs här.

• Höja kompetensen hos personal på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg gällande tillgängliga medier
• Integrera taltidningar i begreppet tillgängliga medier på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg
• Åstadkomma ett tekniklyft hos personal på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg gällande tillgängliga medier
• Utveckla samarbete på lokal nivå mellan aktörer med anknytning till tillgängliga medier inklusive lokala tidningsföretag
• Ta fram en modell hur dagstidningar som taltidning ska hanteras i offentlig miljö
• Fånga upp de erfarenheter Region Värmland fått i projektet Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet
• Säkerställa att lokala och regionala papperstidningar som bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg prenumererar på ska finnas som taltidningar
• Identifiera behov av teknisk utrustning och/eller kommunikationskanaler som exponerar dagstidningar som taltidning på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg