Uppgifter för kontakt med oss på Regionbibliotek Östergötland som arbetat med projektet:

Lillemor Engholm Guy (till och med 190630)
Projektledare
Mail: lillemor.engholm.guy@regionostergotland.se
Mobil: 072-588 98 71

Lena Udd
Utvecklingsledare Tillgänglighet och Taltidningsredaktör
Mail: lena.udd@regionostergotland.se
Telefon: 010-1039320
Mobil: 072-5399184