Presentation Taltidning till fler 170316

Artikel Att jobba med tillgänglighet på folkbibliotek 170421

Artikel Att tillgängliggöra medier inom skola och gymnasium 170630