Presentationer från spridningskonferensen den 5 november 2020 om Digitala tjänster för alla

Spridningskonferens 201105 Lillemor Engholm Guy

Trekanten trygghetsboende Johanna Olsson Maria Svensson Åsa Olsson

Båtsmansgatan gruppbostad Motala Åsa Siira

VR-projekt Motala Emelie Ekholm

Digitala tjänster för alla presentation KB Kerstin Olsson

MediaBokpresentation Kosta Economou