Verksamhet på loven för barn och unga

Människor utklädda till troll och andra varelser

De som arbetade på ett av skrivarlägren utklädda till troll

Under tre år, 2017-2020, har Regionbibliotek Östergötland fått bidrag från Statens Kulturråd för att i samarbete med Götabiblioteken genomföra verksamhet på loven för barn och unga. Syftet är att locka fler barn och unga till läsning under loven.

Under de här åren har dels varje kommun haft egna aktiviteter dels har vi gjort gemensamma saker. Bland annat har vi arrangerat några författarturnéer och tre skrivarläger. Skrivarlägren hölls sommaren 2018 och sommaren 2019 på Lunnevads folkhögskola utanför Linköping för barn i åldern 12-15 år. Ytterligare ett läger hölls sommaren 2018, där var temat hästar och teckning och barnen var 10-12 år. På lägren arbetade personal från Götabiblioteken tillsammans med inbjudna författare och filmare. Genom detta blev det samtidigt en fortbildning för personalen och vi lärde oss mycket.

Sommaren 2020 skulle Götabiblioteken ha deltagit i Närcon-festivalen i Linköping, men tyvärr blev den inställd på grund av pandemin. Festivalen genomfördes istället online och Götabiblioteken bidrog med tre samtal – Harry Potter och bibliotekstanterna, Carry on samt Manga.

Kontakt: Ingrid Loeld Rasch
E-post: ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil: 070-358 56 85