Bokmärken

Vi har fått beviljat pengar från Statens Kulturråd för Läslovsaktiviteter till ett tredje år, 2019-2020. Det innebär att vi fortsätter att arbeta med gemensamma projekt och inspirera varandra till att pröva nytt.  Alla Götabiblioteken deltar i Läslov med många spännande saker under alla lov.

För andra året i rad ordnade vi, i veckan före midsommar, ett skrivläger för barn från hela Östergötland. Drygt 60 barn, i åldern 12 till 15 år, sökte till lägret och vi lottade om de 30 platserna.
Den här gången hade vi valt att ha ett tema; ”mysigt, övernaturligt och mystiskt” och vi hade bjudit in en författare som är expert på just läskigheter, Andreas Palmaer. Andreas var med oss den andra dagen och då jobbade vi bland annat med att skriva synopsis utifrån hans skräcknoveller. Utifrån de synopsis som gjorts skrev barnen filmmanus och sista dagen kom Hanna Julinder från medieverkstad Passagen för att hjälpa till med själva filmandet. Sedan redigerade Hanna filmerna i efterhand och alla barn har fått en länk till Vimeo där filmerna finns. Alla filmerna blev mycket bra!

Blanketter
Läslovsaktivitet (word)
Kommunikationsplan Läslov (word)