En arbetsgrupp fick uppdraget att utveckla den gemensamma webben utifrån förstudien Nya Götawebben.

Uppdraget innebär att:

  • ta fram upphandlingsunderlag tillsammans med Upphandlingscentrum inom Region Östergötland
  • föreslå ett nytt upplägg för webbredaktionens arbete när Götabiblioteken har en gemensam webb
  • se till att webben blir användarvänlig för bibliotekens prioriterade grupper

Catrin Eriksson var projektledare under hösten 2016 och tog tillsammans med arbetsgruppen fram upphandlingsunderlaget.

Arbetsgruppens nuvarande arbete består i att gå igenom anbud och avsluta upphandlingen tillsammans med ansvarig upphandlare.

Arbetsgrupp:

  • Tommy Jansson, Norrköping stadsbibliotek
  • Marie Eriksson, Söderköpings bibliotek
  • Susanne Kastbom, Motala bibliotek
  • Mikael Johansson, Tranås bibliotek
  • Joel Hedlund, Linköping stadsbibliotek
  • Errol Tanriverdi, Regionbibliotek Östergötland
  • Linda Skårbratt, Regionbibliotek Östergötland