Digitalt först med användaren i fokus är ett projekt (2018-2020) med fokus på kompetenshöjning inom digital kompetens. Projektet drivs av KB tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunernas folkbibliotek.logo Digitalt först, användaren i fokus

Digitalt först är ett stort samverkansprojekt med verksamhet över hela landet. En central del är Digiteket, en gemensam plattform för digitalt lärande. Parallellt med projektet pågår även forskning som löpande följer arbetet. Digitalt först har även innovationsspår där idéer och metoder testas ute på biblioteken. Vidare finns ett ledarskapsspår för chefer inom biblioteksverksamheterna. Det anordnas dessutom seminarier, konferenser, kurser och forskardagar. Läs mer om projektet på KB:s hemsida. eller följ projektet på Facebook.

Digiteket

Digiteket är en webbaserad lärresurs kring digital kompetens. Här kan du som arbetar på bibliotek ta del av inspiration, artiklar och webbaserade kurser. Allt med fokus på hur du kan bemöta de behov som bibliotekens användare har. Läs mer om Digiteket här

Blomillustration samt texten "Din guide i den digitala djungeln".

Regionbibliotek Östergötland och Digitalt först

Regionbibliotek Östergötland anordnar kurser och föreläsningar för Götabibliotekens bibliotekspersonal inom projektet. Se kalendariet för mer information om vilka evenemang som anordnas.

För mer information kontakta Linda, utvecklingsledare inom områdena bibliotek, digital kompetens och skolbibliotek.

Kontakt: Linda Sävhammar
E-post: linda.savhammar@regionostergotland.se
Telefon: 072-500 47 99