Motala kommun

Motala huvudbibliotek

Båtsmansgatan gruppboende

Kalkstensvägen gruppboende

Björktrasten vårdboende

Åkervallen vårdboende

Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs bibliotek

Dagverksamhet LSS

Kärnhuset dagverksamhet

Trekantens trygghetsboende

Ödeshögs kommun

Ödeshögs bibliotek

Dagverksamhet Fyrväpplingens trygghetsboende

Lysingsgården särskilt boende

Pilbacken LSS-verksamhet

Solgården särskilt boende

Ängens dagcenter LSS