Läsnyckell till Ankomsten från ALMA

Läsanvisning till Ankomsten från Silent books

 

Modellen för boksamtal enligt Aidan Chambers – Katarina Kuicks bilder oktober 2015

Bokcirklar på bibliotek av Annika Hermele och Caroline Karlsson

Checklista för bokcirklar

Tips på bokcirkelfrågor

 

Frågor till reflektion om boksamtal

 

Just nu läser jag … till namnskylt docx

Just nu läser jag … till namnskylt pdf

Jag har tittat på … till namnskylt docx

Jag har tittat på … till namnskylt pdf

Just nu skriver jag … till namnskylt docx

Just nu skriver jag … till namnskylt pdf

 

Projektplan för Läsvågen

Power–point-presentation om Läsvågen april 2015

Låna dig rik Linköping 151116