Bilden visar en folkmassaRegion Östergötland är ett finskt förvaltningsområde. Detta sedan tre kommuner, Norrköping, Motala och Finspång, ansökt hos regeringen om att få bli förvaltningsområde för finska. Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska gruppen har förstärkta rättigheter när det kommer till att använda finska vid såväl muntliga som skriftliga kontakter med Region Östergötland.
Sverigefinnarnas dag är den 24 februari
. Läs mer på webbplatserna för Region Östergötland och Regionbibliotek Östergötland.