en större skara människor uppställda för porträttfotografering framför en bakgrund föreställande kvinnliga författare i svartvitt

Alla deltagare på Bonniers

Under vårterminen har en ny utbildning för Götabibliotekens personal genomförts. Bakgrunden är att vi ville rikta ljuset mot en av de saker vi anser vara så självklara att biblioteken arbetar med: Litteraturförmedling.
Men hur ser det ut i verkligheten: Får litteraturen den plats, tid och ekonomiska resurser som krävs? Hur ser bibliotekspersonalens kunnighet på området ut?
För att höja medvetenheten och kunnigheten ville vi göra en utbildning som skulle täcka in väldigt mycket av det man sysslar med inom litteraturfältet.
Kursen har skett under 5 heldagar, en i månaden och avslutades med en 2-dagars studieresa till Stockholm i juni.
Kursprogrammet såg ut så här:

Ett omfattande program där deltagarna också gjorde en del uppgifter mellan tillfällena.
Kursen blev mycket uppskattad och om det finns tillräckligt med intresse på Götabiblioteken planerar vi att upprepa den våren 2020.

Litteraturen i biblioteksarbetet.
Kurs för Götabibliotekens personal vt 2019

16/1 9.00-16.30
Varför ska biblioteken arbeta med litteraturen?
Läsning av skönlitteratur som kulturella praktiker
Bengt-Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete med inriktning litteratur vid Linköpings universitet sätter in läsning av skönlitteratur i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv. Detta innebär bland annat att läsning av skönlitteratur ses som något som äger rum på olika arenor och inom olika institutioner. I vilket förhållande står dessa praktiker till varandra?
Allas bibliotek och medierna
Maria Ehrenberg, fil dr, regionbibliotekarie i Halland, författare och sagoforskare utgår ifrån bibliotekslagen och kvalitet, med exempel från hur Kulturrådet arbetar med kvalitet.
En prosaisk eftermiddag: Textanalys i teori och praktik
Stina Otterberg fil dr i litteraturvetenskap, författare och kritiker. Tillsammans med Stina ska vi ägna oss åt analys av skönlitterära texter.
Den sista halvtimmen kommer deltagarna att få göra en kort presentation av sina hemmaprojekt.
13/2 Vad är litteratur? Text och bild och….?
Från uppfostran till normkritik – om barn och ungdomslitteraturs utveckling fram till idag Maria
Nilson lektor i litteraturvetenskap Linnéuniversitetet
Bilderböcker för alla åldrar Agneta Edwards litteraturpedagog
13/3 Litteraturkritik
Barnböckerna är vår verkliga litterära kanon” och “Hemvändare,
hårdkokta och här för att stanna” Lotta Olsson litteraturkritiker Dagens
Nyheter
Kritiken genom tiderna. Hur är läget för samtidslitteraturen? Jonas Thente
litteraturkritiker Dagens Nyheter
Att skriva kritik Föreläsning och workshop Mats Berggren författare
16/4, 17/4 Att framträda inför publik och att framföra text
Pontus Plaenge skådespelare/regissör
Andreas Forner Lindal retorikrådgivare/teaterpedagog/skådespelare
15/5 Litteraturförmedling
Poesiworkshop Magnus William-Olsson, poet/redaktör/skribent, Alice Thorburn
bibliotekarie Stockholms stadsbibliotek, Elias Hillström bibliotekarie Stockholms
stadsbibliotek
Översättningar. Föreläsning och workshop Yukiko Duke Kulturjournalist, författare, översättare
3-4/6 Studieresa till Stockholm
Besök: Kungliga biblioteket, Bonnierförlagen, VI Läser, Rönnells Antikvariat och Astrid Lindgrens hem
Kvällsaktivitet: Författarsamtal med Chris Kraus, Internationell författarscen
Kulturhuset /Stadsteatern